Aktualności

Co się działo na grudniowym posiedzeniu Zespołu ds. edukacji KWRiST

Cofnij

6 grudnia 2023

Cztery projekty i cztery opinie pozytywne, a do tego szybkie pytanie dotyczące przekazywania środków z Funduszu Pomocy. Tak wyglądało ostatnie w 2023 r. posiedzenie Zespołu ds. edukacji, kultury i sportu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

W trakcie posiedzenia, które odbyło się w formie zdalnej, 5 grudnia br., Zespół pozytywnie zaopiniował:

  • wniosek ministra rolnictwa i rozwoju wsi o wprowadzenie zmian w podstawie programowej kształcenia w zawodzie technik weterynarii w branży rolno-hodowlanej, którego celem jest zbliżenie treści podstawy programowej do wymogów określonych w tym zakresie przepisami unijnymi;<o:p></o:p>
  • projekt rozporządzenia ministra edukacji i nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów, który określa zasady traktowania w rekrutacji osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty lub do danego przedmiotu objętego tym egzaminem;<o:p></o:p>
  • projekt rozporządzenia ministra edukacji i nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie regulaminu pracy komisji do oceny wniosków o wpis na listę podmiotów uprawnionych do pełnienia funkcji zewnętrznego zapewniania jakości, wzoru umowy z podmiotem, któremu powierzono funkcję zewnętrznego zapewniania jakości, oraz sposobu ustalania wysokości wynagrodzenia z tytułu tej umowy, który związany jest z wprowadzeniem do ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji nowej kategorii kwalifikacji: kwalifikacji sektorowych;<o:p></o:p>
  • projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie egzaminu maturalnego, który określa m.in. warunki zdawania egzaminu maturalnego z języka łacińskiego oraz z przedmiotu „biznes i zarzadzanie”.<o:p></o:p>

Na koniec posiedzenia, w punkcie poświęconym sprawom różnym, współprzewodnicząca zespołu ze strony samorządowej, Anna Grygierek, burmistrz Strumienia zapytała, kiedy samorządy otrzymają kolejną transzę z Funduszu Pomocy. 

Odpowiedzi udzielił Mirosław Stańczyk, zastępca dyrektora Departamentu Finansów Samorządu Terytorialnego informując, że rata listopadowa już została do samorządów przekazana, natomiast jeżeli chodzi o ratę grudniową, to trafi ona do samorządów niezwłocznie po tym, jak podziału kwot dokona Ministerstwo Edukacji Nauki, a Komisja Wspólna podział ten zaaprobuje. – Powinno to nastąpić wcześniej niż w poprzednich miesiącach – zakończył dyrektor Mirosław Stańczyk. 

Foto: John Schnobrich/Unsplash

Michał Cyrankiewicz-Gortyński

Redaktor
X
Używamy ciastka

Na tej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są wymagane do działania strony, inne są użyteczne, aby zapewnić Ci najlepsze wrażenia z korzystania z sieci..