Portale

Każdy PIT to pieniądze dla kultury. Rzeczpospolita, Życie Regionów z 11 maja 2020 r.


12 maja 2020

Prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz opowiada nam o stratach kultury w samorządach i sposobach na ich minimalizację poprzez rozwiązania systemowe.

Autor: Jacek Cieślak

Czy pracując wraz z innymi prezydentami polskich metropolii nad apelem do wicepremiera Glińskiego, oszacowali państwo skalę strat, jakie ponoszą samorządowe instytucje kultury i festiwale – choćby procentowo, na przykład miesięcznie?

Trwa wielkie liczenie strat i choć polskie samorządy ściśle ze sobą współpracują, to jest za wcześnie na ostateczne podsumowania. Nie zapominajmy, że pandemia wciąż trwa. W instytucjach kultury, dla których miasto Gdańsk jest organizatorem lub współorganizatorem, utracone przychody szacujemy obecnie na poziomie ok. 7 mln zł, połowę tej kwoty stanowi utrata wpływów z biletów. Instytucje kultury są dużymi pracodawcami, wstrzymanie realizacji wydarzeń kulturalnych ma negatywny wpływ na ekonomię miasta z powodu mniejszej liczby prac zleconych artystom i firmom. W Gdańsku miejskie instytucje wstrzymały realizację zadań na sumę 6 mln złotych.

Z pełną treścią artykułu można zapoznać się na stronie www.rp.pl

 

Michał Cyrankiewicz-Gortyński

Redaktor