Aktualności

Kluczowe postulaty dla stabilizacji finansów JST po spotkaniu z Ministrem Finansów

Cofnij

5 lutego 2024

W wyniku naszego pierwszego spotkania z Ministrem Finansów przedstawiamy szczegółowe propozycje zmian legislacyjnych, mających na celu wzmocnienie finansów Jednostek Samorządu Terytorialnego. Postulaty ukierunkowane są na dwie kluczowe dziedziny: subwencję oświatową i skutki zmian podatkowych.

 

Urealnienie i stabilizacja subwencji oświatowej

Zaproponowaliśmy ujęcie w ustawie z 13 listopada 2003 r. o dochodach JST powiązania subwencji oświatowej z wartością Produktu Krajowego Brutto (PKB) na poziomie nie mniejszym niż 3% PKB. To ważne kroki w kierunku zapewnienia zrównoważonego finansowania systemu oświaty. Aktualne obciążenia budżetów JST wywodzące się z wydatków na oświatę sprawiają, że nasza propozycja staje się kluczowym elementem zapewnienia trwałej stabilności finansowej dla samorządów.

Rekompensata dla JST skutków zmian podatkowych

W kontekście wprowadzonych zmian podatkowych w latach 2019-2022, postulujemy mechanizmy rekompensaty dla JST. Nasze propozycje zakładają udział JST w dochodach z ryczałtu ewidencjonowanego oraz zwiększenie udziału JST w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) do 69,25%. Wprowadzenie tych rozwiązań jest kluczowe, aby zabezpieczyć JST przed ubytkami dochodów związanych z tzw. "5-tką Kaczyńskiego" i Polskim Ładem.

 

X
Używamy ciastka

Na tej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są wymagane do działania strony, inne są użyteczne, aby zapewnić Ci najlepsze wrażenia z korzystania z sieci..