Patronaty

Kongres Nowej Mobilności 2023

Cofnij

19 września 2023

Wkrótce odbędzie się Kongres Nowej Mobilności 2023, który po raz czwarty stanie się centrum zrównoważonego transportu w Polsce i regionie CEE. Wydarzenie będzie trwać od 26 do 28 września i skupi liderów, praktyków i ekspertów zielonej transformacji w sześciu głównych ścieżkach tematycznych.

Wprowadzane zmiany geopolityczne oraz regulacje prawne wpływają na cały sektor nowej mobilności. Na rynki Unii Europejskiej i gospodarkę energetyczną wciąż wpływają skutki wojny w Ukrainie, co skłania do uniezależnienia unijnej gospodarki od importu paliw kopalnych. W 2023 roku wprowadzone zostaną przełomowe regulacje prawne dla sektora elektromobilności w UE, które oznaczają, że za niecałe 13 lat nie będzie już można kupić nowego samochodu z silnikiem spalinowym (wyjątkiem będą pojazdy zasilane paliwami syntetycznymi). Rozwiązania prawne związane z infrastrukturą ładowania zakładają, że w ciągu mniej niż 4 lat co 60 km sieci TEN-T muszą zostać rozmieszczone punkty ładowania o mocy co najmniej 400 kW.

 

Tegoroczna edycja Kongresu Nowej Mobilności 2023 skierowana jest do przedstawicieli biznesu i interesariuszy z całego łańcucha wartości zrównoważonego transportu. Wydarzenie skupi się na firmach i instytucjach już aktywnych na rynku elektromobilności oraz na tych, które dopiero zainteresowały się rozwojem zeroemisyjnych technologii. W Kongresie będą uczestniczyć producenci pojazdów i infrastruktury, operatorzy, dostawcy usług w obszarze ładowania, firmy technologiczne, floty, przedsiębiorstwa transportowe, koncerny energetyczne i paliwowe, rozwijające się startupy oraz instytucje finansujące nową mobilność. Ponadto, w wydarzeniu wezmą udział firmy z wielu innych branż i sektorów, które uznają kwestie zrównoważonego rozwoju i ESG za ważne.