Ogólne

Kongres Współpracy Transgranicznej Lublin 2020


21 sierpnia 2020

6-9 października 2020 roku odbędzie się Kongres Współpracy Transgranicznej Lublin 2020. Organizowany dotychczas pod nazwą Kongres Inicjatyw Europy Wschodniej, to spotkanie praktyków współpracy transgranicznej. Tegoroczna edycja Kongresu poświęcona będzie wyzwaniom, jakie przed lokalnymi wspólnotami w całej Europie postawiła pandemia COVID-19.

Tematem przewodnim Kongresu jest: „Samorząd jutra. Między otwartością a odpowiedzialnością”. Program Kongresu dostępny jest na stronie www.kongres.lublin.eu. Udział w Kongresie jest bezpłatny, o otwarciu rejestracji poinformujemy wkrótce. Jednocześnie serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w odbywającym się w ramach Kongresu Konkursie dobrych praktyk. Konkurs ma na celu promocję najlepszych rozwiązań wdrożonych w Europie i krajach Partnerstwa Wschodniego, które mogą stać się inspiracją dla innych. Do udziału w konkursie zapraszamy samorządy, organizacje pozarządowe, grupy nieformalne, sektor prywatny, szkoły i uniwersytety. Zgłoszenia przyjmowane są w jednej z pięciu kategorii (samorząd, kultura i turystyka, edukacja, pomoc społeczna, przedsiębiorczość) do 31 sierpnia 2020 roku. Formularz konkursowy i regulamin dostępne są na stronie www.kongres.lublin.eu.

Kongres Współpracy Transgranicznej Lublin 2020 otrzymał dotację z Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach programu „Dyplomacja publiczna 2020 – nowy wymiar”.

Tegoroczna edycja Kongresu, z uwagi na okoliczności związane z pandemią COVID-19, w całości odbędzie się w przestrzeni wirtualnej.

Wszelkich informacji dotyczących Kongresu Współpracy Transgranicznej oraz Konkursu dobrych praktyk udziela Biuro Organizacyjne Kongresu, e-mail: [email protected], tel.: +48 81 466 66 31, +48 81 466 66 32.

Michał Cyrankiewicz-Gortyński

Redaktor