Ogólne

O uchodźcach i migrantach


21 czerwca 2018

11 i 12 czerwca 2018 r. w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku spotkał się Zespół UMP ds. Migracji i Integracji. Tematem przewodnim, w związku ze zbliżający się Światowym Dniem Uchodźcy, były dokumenty prawne i strategie działań dotyczących ochrony uchodźców.

 

Pracownicy Przedstawicielstwa Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR) w Polsce zwrócili uwagę na zasadnicze różnice między migrantem a uchodźcą.Podkreślili, jak ważne jest trzymanie się definicji podstawowych pojęć. Zachęcili do rozpowszechniania filmu „words matter”

https://www.youtube.com/watch?v=SCYmz1fXOiU

Zespół zapoznał się z danymi dotyczącymi uchodźców i osób z ochroną uzupełniającą oraz osób ubiegających się o ten status na świecie i w Polsce. Rozmawiano także o potrzebie budowania strategii osiedleńczych dla migrantów (zarobkowych) i mechanizmach monitorowania i ewaluacji integracji.

Michał Cyrankiewicz-Gortyński

Redaktor