Patronaty

Opieka długoterminowa dziś i jutro w Polsce - 5. edycja

Cofnij

15 listopada 2023

Koalicja „Na pomoc niesamodzielnym” po raz kolejny organizuje konferencję „OPIEKA DŁUGOTERMINOWA W POLSCE - DZISIAJ I JUTRO”. Wydarzenie odbędzie się w dniach 30 listopada - 1 grudnia 2023 roku w hotelu Novotel Warszawa Centrum. Jest to kontynuacja rozpoczętej w 2019 roku, publicznej debaty o przyszłości opieki długoterminowej w Polsce. Z przyjemnością patronujemy i bierzemy udział jako eksperci w wydarzeniu!

 

Starzenie się społeczeństwa i zmiany w stylu życia powodują, że problem opieki długoterminowej staje się jednym z ważniejszych wyzwań polityki społecznej i zdrowotnej w większości krajów. Zabezpieczenie socjalne i zdrowotne rosnącej populacji osób starszych i niesamodzielnych będzie jednym z najważniejszych wyzwań polityki w najbliższych dziesięcioleciach. Na przełomie listopada i grudnia, przedstawiciele środowisk związanych z sektorem opieki długoterminowej: świadczeniodawcy, świadczeniobiorcy, pracownicy, przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej spotkają się już po raz piąty na konferencji poświęconej ww. tematyce.

W ciągu dwóch dni zaplanowano organizację ośmiu debat tematycznych. Podobnie jak w roku ubiegłym, tegoroczne spotkanie będzie miało formułę hybrydową. Jednocześnie na stronie www.opiekadlugoterminowa2023.pl dostępna będzie transmisja „live” z wydarzenia

Udział w konferencji jest bezpłatny. Rejestracji można dokonać na stronie https://niesamodzielnym.pl/index.php?page=rejestracja-2023. Warunkiem przyjęcia rejestracji jest akceptacja REGULAMINU UCZESTNICTWA.<o:p></o:p>

Uczestnikami konferencji będą osoby na co dzień pracujące w sektorze opieki długoterminowej, zarówno 
od strony opieki społecznej, jak i medycznej. Każdy uczestnik będzie mógł wyrazić swoją opinię dotyczącą dyskutowanych zagadnień za pośrednictwem interaktywnego głosowania. Wyniki głosowań będą stanowić podstawę do dalszych działań Koalicji „Na pomoc niesamodzielnym”, prowadzonych w dialogu z administracją publiczną. 

Koalicja od początku swojego istnienia działa na rzecz zainicjowania systemowych zmian w opiece nad osobami niesamodzielnymi oraz rozwoju i profesjonalizacji środowiskowego wsparcia. Stoimy na stanowisku, że dla ogólnie pojmowanego bezpieczeństwa osób niesamodzielnych i jakości ich życia niezwykle ważny jest fakt, żeby świadczone im usługi pomocowe i opiekuńcze były standaryzowane, koordynowane, nadzorowane i poparte stabilnymi źródłami finansowania a także, aby przygotować polskie społeczeństwo na zapowiadane zmiany demograficzne i uświadomić skalę tych zmian.<o:p></o:p>

Do pobrania