Ogólne

Oświadczenie Prezes UMP z 17 czerwca 2016 r. ws. zmiany ustawy o działalności leczniczej