Patronaty

Perspektywy rozwojowe samorządów - wskaźnik aktywności rozwojowej WARS

Cofnij

11 lipca 2023

Zapraszamy na konferencję „Perspektywy rozwojowe samorządów – Wskaźnik WARS”, która odbędzie się 13 lipca 2023 r. o godz. 11.00 w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Podczas konferencji zaprezentowany zostanie po raz pierwszy nowatorski, syntetyczny wskaźnik sytuacji finansowej i rozwojowej JST: WARS. Jesteśmy partnerem badania.

Wskaźnik WARS, oparty o reprezentatywne badania ankietowe, odnosi się do  procesów rozwojowych jednostek samorządu terytorialnego w zakresie możliwości gromadzenia dochodów,  zapewnienia wydatków na inwestycje,  skali  usług świadczonych przez JST, zatrudnienia w JST oraz zmian zadłużenia budżetowego.

WARS z założenia będzie wskaźnikiem ogłaszanym co pół roku w oparciu o cykliczne badania, z pierwszą edycją – wiosna 2023 r. w celu ukazania prognozowanych możliwości rozwojowych samorządów.

Nowatorskie badanie realizowane  przez SGH ma na celu pokazanie, na ile jednostki samorządu terytorialnego są gotowe do podejmowania inwestycji i zaciągania zobowiązań na cele rozwojowe.

TRANSMISJA Z PUBLIKACJI RAPORTU I WIĘCEJ INFORMACJI O WSKAŹNIKU WARS

Partnerzy badania

 • Unia Metropolii Polskich
 • Związek Powiatów Polskich
 • Związek Miast Polskich
 • Unia Miasteczek Polskich
 • Związek Gmin Wiejskich RP

PROGRAM KONFERENCJI

11.00 – 11.10

Rozpoczęcie konferencji i przywitanie gości przez J.M. Rektora SGH dr. hab. Piotra Wachowiaka, prof. SGH, dr hab. Joannę Wielgórską-Leszczyńską, prof. SGH, Dziekan Kolegium Zarządzania i Finansów oraz p. Bartosza Majewskiego Dyrektora Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii SGH

11.10 – 11.30

Prezentacja wyników badania – Wskaźnik Aktywności Rozwojowej Samorządów (WARS) – edycja wiosna 2023 r. – dr Mirosław Czekaj, dr hab. Jacek Sierak, prof. SGH

11.30 – 12.45

Wskaźnik Aktywności Rozwojowej Samorządów – najważniejsze trendy i wyzwania dla samorządów

Moderator: Anna Banasik (PAP), redaktor naczelna Serwisu Samorządowego PAP

W dyskusji weźmie udział rektor SGH dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH oraz przedstawiciele samorządów:

 • marszałek Adam Struzik,
 • Rafał Bruski – prezydent Bydgoszczy,
 • Ryszard Grobelny (Związek Miast Polskich)
 • Grzegorz Kubalski – zastępca dyrektora Biura Związku Powiatów Polskich,
 • Leszek Świętalski – dyrektor Biura Związku Gmin Wiejskich R.

12.45-13.45

Bariery i szanse rozwojowe samorządów w świetle wyników Wskaźnika Aktywności Rozwojowej Samorządów

Moderator – dr hab. Jacek Sierak, prof. SGH

W dyskusji wezmą udział przedstawiciele samorządów:

 • prof. dr hab. Marzanna Poniatowicz (Uniwersytet w Białymstoku),
 • prof. dr hab. Krzysztof Surówka i dr Marzena Piszczek (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie),
 • dr hab. Marek Dylewski, prof. Uniwersytetu WSB Merito w Poznaniu,
 • dr Wojciech Misiąg (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie),
 • dr Mirosław Czekaj (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)

Więcej informacji o konferencji: ssl-kolegia.sgh.waw.pl

Wszystkich zainteresowanych otrzymaniem Raportu opisującego wyniki badania WARS prosimy o rejestrację elektroniczną - link do formularza:
https://forms.office.com/e/uFfSeJkpbM