Aktualności

AMP Futbol na posiedzeniu Komisji ds. Kultury i Sportu

Cofnij

21 listopada 2023

Spotkanie zainicjowane przez Panią Beatę Stepaniuk-Kuśmierzak, wiceprezydentkę miasta Lublin oraz przewodniczącą Komisji UMP ds. Kultury i Sportu, odbyło się w poniedziałek 20 listopada. Wydarzenie stanowiło znaczący krok w kierunku zacieśniania współpracy między miastami UMP a organizacjami sportowymi.

W ramach spotkania szczególne miejsce zostało zarezerwowane dla reprezentantów Polskiego Związku Amp Futbol. Mateusz Widłak, prezes Polskiego Związku Amp Futbol, oraz Adrian Stanecki, zawodnik i członek zarządu, dzielili się informacjami dotyczącymi projektów mających na celu wspieranie dzieci i dorosłych z różnymi niepełnosprawnościami w Polsce. Temat przewodni brzmiał: "Event sportu dla niepełnosprawnych bardziej atrakcyjny niż dla pełnosprawnych?" W trakcie prezentacji prezes Mateusz Widłak oraz Adrian Stanecki rzucili nowe światło na kwestię innowacyjnych podejść do organizacji wydarzeń sportowych dla osób z niepełnosprawnościami.

Spotkanie zakończyło się owacyjnym przyjęciem dla reprezentantów Polskiego Związku Amp Futbol, a także budującą dyskusją, podczas której członkowie Komisji mieli okazję zadawać pytania i dzielić się swoimi spostrzeżeniami. To wydarzenie jednoznacznie potwierdza zaangażowanie miast UMP w rozwój sportu dostępnego dla wszystkich, nieważne jakie są indywidualne wyzwania czy ograniczenia. Miasta, we współpracy z organizacjami sportowymi, kontynuują starania o stworzenie bardziej inkluzyjnej przestrzeni sportowej dla mieszkańców.

Foto: Adrian Stykowski

Rafał Szczepkowski