Aktualności

Ruszyła pierwsza edycja konkursu grantowego POP Fund

Cofnij

15 listopada 2023

Ruszył pierwszy nabór wniosków w ramach Funduszu Polskich Organizacji Pozarządowych (POP Fund). W pierwszej edycji konkursu organizacje mogą ubiegać się o kwotę do 50,000 zł na tzw. “projekty małe”. Do 29 listopada trwa nabór wniosków. Jeszcze w tym roku planowany jest kolejny nabór na wszystkie ścieżki grantowe.

 

Budżet tej edycji konkursu to 500 000 zł. O małe granty aplikować mogą: fundacje, stowarzyszenia, koła gospodyń wiejskich, ochotnicze straże pożarne, parafie i organizacje wyznaniowe (niezależnie od wyznania). Organizacje nie muszą dysponować wkładem własnym, jednak muszą być zarejestrowane w Polsce i mieć co najmniej rok doświadczenia w realizacji działań pomocowych. Organizatorzy zapraszają do składania wniosków szczególnie organizacje prowadzące projekty poza największymi polskimi miastami.

Jakie projekty mogą liczyć na wsparcie? 

Finansowanie mogą uzyskać projekty wspierające uchodźczynie i uchodźców z Ukrainy przebywających
w Polsce i wpisują się w jeden lub więcej z sześciu priorytetów. Priorytety te obejmują: 

  • poprawę jakości życia uchodźców poza głównymi ośrodkami miejskimi
  • wsparcie dobrowolnej wyprowadzki z ośrodków zbiorowego zakwaterowania,
  • włączenie dzieci uchodźczych do polskiego systemu edukacji
  • wsparcie osób nieaktywnych zawodowo, starszych i/lub z niepełnosprawnością oraz pozostałych grup szczególnie narażonych na wykluczenie (w tym mniejszości etnicznych i seksualnych). 

Projekt powinien być kierowany przede wszystkim do uchodźców z Ukrainy, ale może obejmować także osoby ze społeczności lokalnej, doświadczające podobnych trudności. 

Lista priorytetów tematycznych POP Fund dostępna jest tutaj:Priorytety tematyczne POP Fund

Projekty, które zostaną sfinansowane w tym naborze, mogą rozpocząć się 1 stycznia 2024 roku i trwać maksymalnie 12 miesięcy.

Jak i gdzie można złożyć wniosek? 

Organizacje mogą składać wnioski w języku polskim wyłącznie przez system obsługi grantów tutaj: Witkac

Na jakie wsparcie mogą liczyć organizacje?

Pierwszy konkurs w ramach POP Fund finansuje małe projekty, gdzie wartość dofinansowania z POP Fund wynosi do 50 000 zł. Granty będą wypłacane w dwóch transzach, pierwsza w formie zaliczki w wysokości 60% wartości projektu, a druga wypłacana po zaakceptowaniu sprawozdania okresowego.

Ważne terminy! 

Rozpoczęcie konkursu: 8 listopada 2023 (środa).

13 listopada (poniedziałek) 2023 o godz. 14:00 odbędzie się spotkanie informacyjne online dla wnioskodawców dotyczące przygotowania wniosku na konkurs.

Zakończenie naboru wniosków: 29 listopada (środa) 2023 (wnioskodawcy mają 3 tygodnie na przygotowanie wniosku). Wnioski przesłane po tym terminie zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

Planowane ogłoszenie wyników konkursu: 19 grudnia (wtorek)  2023 przez system Witkac oraz na stronie Funduszu popfund.pl 

Regulamin, dodatkowe informacje oraz kontakt.

Szczegółowy regulamin oraz dodatkowe informacje o POP Fund dostępne są tutaj: Regulamin POP Fund

Zapraszamy również do kontaktu mailowego pod adresem [email protected]. Dodatkowe informacje można też uzyskać pod numerem: +48 453 524 824, dostępnym w dni robocze w godzinach 10:00-16:00.

Kolejny konkurs jeszcze w tym roku

Po ogłoszeniu wyników pierwszej edycji konkursu planowany jest pełen nabór, który będzie obejmował wszystkie ścieżki grantowe, a więc projekty małe (granty do 50 000 zł), średnie (granty do 200 000 zł) i duże (granty powyżej 200 000 zł). Najnowsze informacje na stronie oraz w mediach społecznościowych POP Fund:

 

X
Używamy ciastka

Na tej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są wymagane do działania strony, inne są użyteczne, aby zapewnić Ci najlepsze wrażenia z korzystania z sieci..