Aktualności

Z listopadowego posiedzenia Zespołu ds. finansów KWRiST

Cofnij

17 listopada 2023

Niecałe pół godziny trwało listopadowe posiedzenie Zespołu ds. systemu finansów publicznych Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. W tym czasie udało się stronie samorządowej i rządowej uzgodnić sześć projektów aktów prawnych oraz omówić „sprawy różne”.

W punkcie poświęconym sprawom różnym sekretarz strony samorządowej KWRiST Marek Wójcik zaapelował do Sebastiana Skuzy, wiceministra finansów o przychylność dla propozycji przywrócenie subwencji rozwojowej dla jednostek samorządu terytorialnego na rok 2024.

- Panie ministrze rozmawiałem w tej sprawie z przedstawicielami wszystkich partii, dzisiaj jeszcze opozycyjnych i zapewne będą taka propozycję zgłaszali. Dlatego ośmielam się prosić pana ministra o przychylność dla tej propozycji, ponieważ realizacja tego wniosku będzie - rzecz jasna - musiała się wiązać ze wskazaniem źródła jego finansowania w budżecie państwa – mówił sekretarz Marek Wójcik.

W odpowiedzi minister Sebastian Skuza wskazał, że rozmowy w tej sprawie strona samorządowa będzie musiała – najprawdopodobniej – toczyć z jego następcą.

 - Rozumiem tę propozycję, ale ona będzie musiała być spójna z budżetem. Nowy rząd będzie miał możliwość określenia swoich priorytetów działania i będzie miał możliwość ustalenia nowego budżetu - mówił minister Sebastian Skuza dodając, że subwencja rozwojowa dla JST w 2024 r. to by było w granicach 3,2 mld zł - 3,3 mld zł, które mogłyby zostać sfinansowane np. poprzez zwiększenie deficytu budżetowego.  - Ja uważam, naprawdę, że środki przyznane na jednostki samorządu terytorialnego na rok przyszły nie są złe, to po pierwsze. Po drugie, po stronie samorządowej nie ma takiej świadomości, ale cala część grantowa KPO to sto kilka miliardów złotych natomiast promesy z BGK, całe te programy, to około 97 miliardów złotych. Podaję to i przedstawiam jako skalę wsparcia JST – mówił minister Sebastian Skuza.

Natomiast w części merytorycznej spotkania Zespół ds. systemu finansów publicznych KWRiST zaopiniował pozytywnie osiem projektów aktów prawnych. 

Cztery z nich Zespół zaopiniował wiążąco mając do tego upoważnienie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Były to projekty rozporządzeń:

  • ministra finansów w sprawie wzorów dokumentów stosowanych w egzekucji należności pieniężnych;<o:p></o:p>
  • ministra finansów w sprawie wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej;<o:p></o:p>
  • ministra finansów w sprawie przekazywania tytułu wykonawczego i innych dokumentów do organu egzekucyjnego;<o:p></o:p>
  • ministra finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu informacji zawartych we wniosku o ponowne wszczęcie egzekucji administracyjnej.<o:p></o:p>

Kolejne cztery projekty otrzymały opinię pozytywną Zespołu, która wymaga jeszcze zatwierdzenia przez posiedzenie plenarne Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.  Są to projekty rozporządzeń:

  • ministra finansów w sprawie adnotacji w sprawie zbiegu egzekucji oraz dokonywania doręczeń przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego albo z użyciem środków komunikacji elektronicznej pomiędzy organami egzekucyjnymi oraz pomiędzy organem egzekucyjnym a komornikiem sądowym;<o:p></o:p>
  • ministra finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących;<o:p></o:p>
  • ministra finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług, oraz<o:p></o:p>
  • Rady Ministrów w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2024 r.

    Foto: John Schnobrich/Unsplash<o:p></o:p>

Michał Cyrankiewicz-Gortyński

Redaktor
X
Używamy ciastka

Na tej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są wymagane do działania strony, inne są użyteczne, aby zapewnić Ci najlepsze wrażenia z korzystania z sieci..