Patronaty

Mariupol - Reborn - cztery koncepcje odbudowy miasta

Cofnij

24 lipca 2023

W dniach 27 - 28 lipca w Warszawie w ramach wydarzenia "Mariupol - Reborn - cztery koncepcje odbudowy miasta" zespoły urbanistów zaprezentują swoje projekty odbudowy miasta.

Specyfiką każdego z projektów jest to, że przy ich opracowywaniu brano pod uwagę opinie mieszkańców Mariupola. Mieszkańcy nadmorskiego miasta przekonują, że historia Mariupola jest znacznie starsza niż narzuciły temu władze sowieckie, a należy wziąć pod uwagę tragiczne wydarzenia, które spotkały miasto w 2022 roku i podczas okupacji. Dla większości respondentów dom, praca i wznowienie żeglugi pozostały ważnymi czynnikami ożywienia gospodarczego. Na tej podstawie urbaniści opracowali wizje odrodzenia Mariupola.

Szczegółowy program PL i UA wydarzeniaw załączeniu.

Do pobrania