Media

Unia Metropolii Polskich krytycznie o ustawie podatkowej Polskiego Ładu

Cofnij

17 sierpnia 2021

Przedstawiony w Polskim Ładzie pakiet modyfikacji ustaw podatkowych przynosi istotne, negatywne skutki finansowe dla samorządów terytorialnych – uważa Unii Metropolii Polskich im. Pawła Adamowicza. I domaga się rekompensat ubytku w dochodach jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 15 mld 370 mln zł, poprzez zwiększenie udziału samorządów w PIT z 50,08 do 68,42 procent.

 

Zdaniem Unii wprowadzenie reformy podatkowej w takim kształcie doprowadzi do, co najmniej, ograniczenia mieszkańcom szerokiego dostępu do usług społecznych i obniży ich standard. Może również skutkować podwyżkami podatków lokalnych i opłat lokalnych. Możliwe, że z punktu widzenia administracji rządowej i ustawodawcy jest to właściwe rozwiązanie, ale z punktu widzenia mieszkańców samorządów lokalnych, zdecydowanie nie.

W Ocenie Skutków Regulacji projektu ustawy, ubytek dochodów JST został oszacowany:

  • w 2022 r.  - na ok. 13,7 mld zł,
  • w perspektywie 10 lat - na ponad 132 mld zł. 

W założeniach Ministerstwa Finansów negatywne skutki finansowe w dochodach samorządu są jeszcze większe:

  • 2022 r. wyniosą 15,37 mld zł,
  • w ciągu 10 lat - ok. 145 mld zł

(w miastach Unii Metropolii Polskich odpowiednio: ok. 4,4 mld zł i 44 mld zł).


Zdaniem organizacji, mimo, że zmiany w zakresie podatków PIT dotyczą również budżetu państwa (przewidywany spadek dochodów z tego tytułu ma wynieść ok. 7 mld zł w 2022 r.), to jednak koszt ich wprowadzenia poniosą przede wszystkim mieszkańcy samorządów. I to zarówno w roku 2022, jak i w kolejnych dziesięciu. Ubytek dochodów budżetu państwa na przestrzeni kolejnych lat ma wynieść 86 mld zł - z tendencją spadkową do ok. 4 mld zł w 2031 r., natomiast w samorządach będzie praktycznie przez cały czas na tym samym poziomie (do 12,6 mld zł w 2031 r.).

Jednocześnie z założeń Rządu wynika, że ubytki z tytułu PIT zostaną budżetowi państwa w ciągu 10 lat pośrednio „zrekompensowane” poprzez dodatkowe 113 mld zł wpływów do NFZ. Porównanie kwot pozwala na stwierdzenie, że w ciągu 10 lat:

  •  budżet centralny zyska ok. 27 mld zł,
  •  samorząd terytorialny straci ok. 1/4 dotychczasowych wpływów z tytułu udziału w podatku PIT.


Z pełną treścią artykułu można zapoznać się na stronie internetowej na www.prawo.pl